Logg inn REDAir FLEX beregner

Forutsetninger

Bygningshøyde (m)
Oppgi bygningshøyde
Areal
Oppgi det isolerbare veggarealet, dvs. fratrukket arealet av vinduer og dører etc. Verdien brukes for å beregne riktig mengde isolasjon og system komponenter. Arealet oppgis i m2.
Avstand mellom lekter (mm)
Velg avstand mellom lektene. Den mest vanlige er 600 mm
Bakvegg
Velg type bakvegg REDAir skal monteres på
Toleranseklasse
Isolasjonstykkelse (mm):
Her taster du inn ønsket REDAir isolasjonstykkelse (100-350 mm)
Utvending kledning
Velg type fasadekledning eller skriv inn fasadekledningens flatevekt i kg/m2. Denne verdien brukes til å bestemme antall skruer pr. m2
Lengden av hjørner (m)

Oppgi den totale lengden av hjørner i meter for å bestemme antall skruer pr m2. Hushjørner omfatter både utvendige og innvendige hjørner.

Lengden av de loddrette sider av vinduer og dører (m)
Oppgi den totale lengden av de loddrette sidene på fasadeåpninger, herunder, dører, vinduer, lemmer etc. Lengden oppgis i meter for å bestemme antall skruer pr m2
Terrengkategori
Velg terrengkategori for å bestemme antall skruer pr. m²:

 • Terrengkategori 0
  Åpent opprørt hav

 • Terrengkategori I
  Kystnært, opprørt sjø. Åpne vidder og strandsoner uten trær eller busker

 • Terrengkategori II
  Landbruksområde. Område med spredte små bygninger eller trær

 • Terrengkategori III
  Sammenhengende småhusbebyggelse, industriområder eller skogsområder.

 • Terrengkategori IV
  Byområde der minst 15% av arealet er dekket med bygninger og deres gj.snittlige høyde overskrider 15 m. Barskogområde.
Fylke
Velg fylke, deretter by/sted (for beregning av antall skruer pr m2)

Beregn