Logg inn REDAir LINK beregner

Forutsetninger

Bygningshøyde (m)
Oppgi bygningshøyde
Bakvegg
Velg type bakvegg REDAir skal monteres på
Platetykkelse
Her taster du inn ønsket REDAir isolasjonstykkelse (100-350 mm)
Terrengkategori
Velg terrengkategori for å bestemme antall skruer pr. m²: <P> <UL> <LI><B>Terrengkategori 0</B><BR> Åpent opprørt hav <P> <LI><B>Terrengkategori I</B><BR> Kystnært, opprørt sjø. Åpne vidder og strandsoner uten trær eller busker <P> <LI><B>Terrengkategori II</B><BR> Landbruksområde. Område med spredte små bygninger eller trær <P> <LI><B>Terrengkategori III</B><BR> Sammenhengende småhusbebyggelse, industriområder eller skogsområder. <P> <LI><B>Terrengkategori IV</B><BR> Byområde der minst 15% av arealet er dekket med bygninger og deres gj.snittlige høyde overskrider 15 m. Barskogområde.
Tilskåret plate
REDAir LINK kan leveres i tilskjærte bredder tilpasset utvalgte isolasjonstykkelser
Antatt kapp i %
Ved tilpasning av REDAir LINK plater vil det forekomme kapp som ikke er egnet for videre bruk. For å ta høyde for dette kan man her taste inn en prosentandel kapp slik at dette er med i beregningen. Vi anbefaler å legge inn min. 7%

Beregn

Vinduer

  Bredde (mm):
Vindusbredde skrives i mm. Programmet legger til platetykkelsen i beregningen
Høyde (mm)
Skriv inn vindusåpningens mål i meter. Systemet legger til platetykkelsen i beregningen.
Antall
Skriv inn antall vinduer.
Antall vindusbraketter
Vindusbrakettberegning
Antall hjørnebeslag
Beregnet antall hjørnebeslag. Som utgangspunkt beregnes det ett pr. hjørne - hvis geometrien er annerledes, kan antall endres her.
Antall skjøtebeslag
Her oppgis den anbefalte mengde skjøtebeslag. Systemet beregner et stk. skjøtebeslag pr. 1,2 meter. Hvis skjøtebeslag ønskes benyttet som ekstra støttebeslag (høye dører/vinduer) anbefales det å legge inn flere stk.
 
Vennligst vent...
Tilføy vindustype
Beregn
Vindusåpning nr.
Ingen passende isolasjonstykkelse for profilen
Vindushøyden overstiger maksimalt anbefalt størrelse. Ytterligere støttebeslag for opptak av vinduskrefter er påkrevet. Type og antall får ved henvendelse til AS ROCKWOOL
Vindusbredden overstiger maksimalt anbefalt størrelse. Ytterligere støttebeslag for opptak av vinduskrefter er påkrevet. Type og antall får ved henvendelse til AS ROCKWOOL
Du har valgt en vindusstørrelse som overstiger tester og beregninger utført av AS ROCKWOOL. Vinduet vil kreve ytterligere støttebeslag/vinkelbeslag. Kontakt AS ROCKWOOL for ytterligere informasjon.
Totalt
Vindu nr.
Pris totalt (ekskl. mva. og frakt)
Rabatt
NOBB-nr. Antall Beskrivelse Pris
,
plate(r)/pall(er)
Antall m2 LINK plate levert: m2
Totalforbruk: m
Antall 3 m lengder pr. LINK Plate: stk.
Antall lm levert pr. LINK Plate: m
Platetykkelse:
, stk/pakke
( som tilsvarer stk. )